ข้อมูลสปอต
  1. หน้าหลัก
  2. ข้อมูลสปอต
  3. ฟาร์มนารุคาว่า

เรากำลังทำการเกษตรในเขตฟุกุฮาระทางตอนใต้ของเมืองคาวาโกเอะ
เราปลูกข้าวโพดหวานตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม เผือกในฤดูใบไม้ร่วง และหอมหัวใหญ่ตลอดทั้งปี
"วิธีการทำปุ๋ยหมักแบบผลัดใบ Musashino" ที่ได้รับการสืบทอดมาในพื้นที่นี้ถูกกำหนดให้เป็นมรดกทางการเกษตรของญี่ปุ่น และผักที่ผลิตโดยใช้ปุ๋ยหมักนั้นมีความพิเศษ
ข้าวโพดหวานเป็นชนิดพิเศษเฉพาะกรุณาสนุกกับมัน!

ที่อยู่350 ชิโมมัตสึบาระ เมืองคาวาโกเอะ จังหวัดไซตามะ 1153-196

หมายเลขโทรศัพท์080-9773-1408

公式サイト