นิตยสารข้อมูล "การต้อนรับ"

  1. หน้าหลัก
  2. นิตยสารข้อมูล "การต้อนรับ"

สมาคมการท่องเที่ยวโคเอโดะ คาวาโกเอะ ได้โพสต์ข้อมูลการท่องเที่ยวที่ตรงประเด็นและทันท่วงที
เราได้สร้างนิตยสารข้อมูล "Omotenashi" และเผยแพร่ปีละครั้งหรือสองครั้ง

▼ ข้อมูลนิตยสาร "Omotenashi" ด้านหลังหมายเลข (29 หรือใหม่กว่า)