Koedo Kawagoe Web | Koedo Kawagoe Tourism Association
Koedo Kawagoe Web | Koedo Kawagoe Tourism Association
Koedo Kawagoe Web | Koedo Kawagoe Tourism Association
Koedo Kawagoe Web | Koedo Kawagoe Tourism Association
Koedo Kawagoe Web | Koedo Kawagoe Tourism Association
Koedo Kawagoe Web | Koedo Kawagoe Tourism Association
Koedo Kawagoe Web | Koedo Kawagoe Tourism Association
Koedo Kawagoe Web | Koedo Kawagoe Tourism Association

欢迎来到小江户

距市中心 30 分钟路程。埼玉县川越市,在保留江户风情的同时,还能体验明治、大正、昭和、平成四个时代。
拥有历史建筑、文化财产、季节性自然、美味佳肴的可爱咖啡馆。
何不来一次小江户川越复古街景的非凡之旅呢?

景点信息

介绍推荐景点、推荐美食、住宿设施、纪念品等最新旅游信息。

各种活动信息

活动日历

  • 6月
  • 7月
  • 8月
  • 9月
  • 10月
  • 11月
  • 12月
  • 1月

2023年6月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

2023年7月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

2023年8月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

2023年9月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

2023年10月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

2023年11月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

2023年12月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

2024年1月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

* 单击每个事件名称以查看详细信息

照片画廊 照片库

川越精选 川越精选

常见问题 常见提问

致学校官员和学生

PR

相关链接