ข้อมูลสปอต
  1. หน้าหลัก
  2. ข้อมูลสปอต
  3. ร่องรอยป้อมปืน Fujimi

เป็นที่ตั้งของป้อมปืน Fujimi ซึ่งเคยเป็นนั่งร้านสำหรับยามและการป้องกันแทนหอคอยปราสาทของปราสาท Kawagoe ซึ่งครั้งหนึ่งไม่มีหอคอยปราสาท
มันยังคงดำรงอยู่เป็นหนึ่งในซากไม่กี่แห่งของปราสาทคาวาโกเอะ
ศาลเจ้ามิตาเกะ ศาลเจ้าฟูจิอาซามะ และศาลเจ้าฟูจิมิอินาริถูกประดิษฐานบนเว็บไซต์

ที่อยู่350 Kuruwamachi เมือง Kawagoe จังหวัดไซตามะ 0053-2

หมายเลขโทรศัพท์

公式サイト