ความพิเศษของคาวาโกเอะ

คาวาโกเอะ ซีเล็คชั่น

โคเอโดะ คาวาโกเอะ เมืองที่มีกลิ่นอายของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เป็นเมืองที่ช่างฝีมือที่ยังคงรักษาขนบธรรมเนียมการผลิตไว้
และเรากำลังส่งออกผลิตภัณฑ์ที่น่าดึงดูดใจซึ่งมีความเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับ "ของแท้" เป็นจำนวนมาก
(Kosha) สมาคมการท่องเที่ยวโคเอโดะ คาวาโกเอะรับรองและแนะนำผลิตภัณฑ์นี้ว่า "การคัดเลือกคาวาโกเอะ" (ผลิตภัณฑ์แบรนด์โคเอโดะ คาวาโกเอะ)
กรุณาเยี่ยมชมร้านค้าหนึ่งครั้งและเพลิดเพลินกับ "การเลือกคาวาโกเอะ" เหล่านี้

* การสมัครใหม่สำหรับ Kawagoe Selection ได้รับการยอมรับเมื่อใดก็ได้
คณะกรรมการพิจารณาจะจัดขึ้นปีละครั้ง
เมื่อคุณได้รับการรับรองจาก Kawagoe Selection คุณจะต้องยื่นขอต่ออายุทุกๆ สองปี