ข้อมูลเหตุการณ์ / เหตุการณ์
  1. หน้าหลัก
  2. ข้อมูลเหตุการณ์ / เหตุการณ์
  3. ตลาดไดชิ/ดารุมะแห่งแรกแห่งคาวาโกเอะ

ระยะเวลาถือครอง: 2024/01/03 (วันพุธ)

ตลาดไดชิ/ดารุมะแห่งแรกแห่งคาวาโกเอะ

ตลาดไดชิ/ดารุมะแห่งแรกจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 2024 มกราคม 1 ที่คิตะอิน จุดโชคดียอดนิยมที่รู้จักกันในนาม "คาวาโกเอะ ไดชิ" และจะเนืองแน่นไปด้วยผู้คนมากมายในช่วงเทศกาลปีใหม่

มันจะแออัดมาก ดังนั้นโปรดใช้ระบบขนส่งสาธารณะเมื่อมา ⚠

〇สำหรับรายละเอียดทิศทางนี้โปรดดู

               ⇩คลิกที่ภาพเพื่อขยาย⇩