ข้อมูลเหตุการณ์ / เหตุการณ์

ระยะเวลาถือครอง: 2024/10/19 (เสาร์) -2024/10/20 (อา)

เทศกาลคาวาโกเอะ

นี่คือเทศกาลที่ใหญ่ที่สุดของคาวาโกเอะ ซึ่งประกอบด้วย ``Reitaisai'' และ ``Shinkosai'' ซึ่งจัดขึ้นที่ศาลเจ้า Kawagoe Sochinju Hikawa รวมถึง ``เทศกาล Dashi'' อันงดงาม✨

♢รายละเอียดกิจกรรมจะประกาศให้ทราบทันทีที่มีการตัดสินใจหน้าแรกอย่างเป็นทางการของเทศกาลคาวาโกเอะจะประกาศให้ทราบที่ 💻

[วันที่]

2024 ตุลาคม 10 (ดิน), 10 ตุลาคม ()

[ติดต่อ]

สำนักเลขาธิการผู้สนับสนุนเทศกาลคาวาโกเอะ (แผนกการท่องเที่ยวศาลาว่าการคาวาโกเอะ)
TEL: 049-224 5940-


*ภาพนี้มาจากเทศกาลคาวาโกเอะที่ผ่านมา