ข้อมูลเหตุการณ์ / เหตุการณ์
  1. หน้าหลัก
  2. ข้อมูลเหตุการณ์ / เหตุการณ์
  3. [ยกเลิก] วันคาวาโกเอะกิโมโน

ระยะเวลาถือครอง: 2022/03/18 (วันศุกร์)

[ยกเลิก] วันคาวาโกเอะกิโมโน

* กิจกรรมนี้ถูกยกเลิกเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของการติดเชื้อ coronavirus ใหม่(3/8 คำลงท้าย)

ภายใต้สโลแกน "คาวาโกเอะ เมืองที่เหมาะกับชุดกิโมโน" วันที่ 8, 18 และ 28 ของทุกเดือนคือ "วันคาวาโกเอะกิโมโน"

วันที่ 18 ของทุกเดือน เราจัดกิจกรรมเกี่ยวกับชุดกิโมโนที่วัดเร็นเคจิ

* กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียดคือคาวาโกเอะ กิโมโน เดย์ โฮPกรุณาตรวจสอบเพิ่มเติม