ข้อมูลเหตุการณ์ / เหตุการณ์
  1. หน้าหลัก
  2. ข้อมูลเหตุการณ์ / เหตุการณ์
  3. [ยกเลิก] ครั้งแรกกับชุดกิโมโน [วันคาวาโกเอะกิโมโน]

วันที่: 2022/01/18 (อังคาร)

[ยกเลิก] ครั้งแรกกับชุดกิโมโน [วันคาวาโกเอะกิโมโน]

กิจกรรมนี้ถูกยกเลิกเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของการติดเชื้อ coronavirus ใหม่

ทัวร์นี้เป็นทัวร์ที่คุณสามารถรับประทานอาหารกลางวันหลังจากเยี่ยมชมวัดและศาลเจ้าอันเก่าแก่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมวันคาวาโกเอะ กิโมโน เอชพีโปรดดูที่