ข้อมูลเหตุการณ์ / เหตุการณ์

ระยะเวลาถือครอง: 2022/04/24 (อา)

สาธิต Iaido

[วันที่]

2022 ตุลาคม 4 () 9: 00-12: 00

[สถานที่]

บริเวณวัดเร็นเคจิ(7-1 Renjakucho เมืองคาวาโกเอะ)* หน้าศาลากลางตอนฝนตก

♢ โปรดดูแผ่นพับด้านล่างสำหรับรายละเอียดของงาน

【ข้อมูลการติดต่อ】

สมาคมส่งเสริมศิลปะการป้องกันตัว
TEL: 03-5413 1717-