ข้อมูลเหตุการณ์ / เหตุการณ์
  1. หน้าหลัก
  2. ข้อมูลเหตุการณ์ / เหตุการณ์
  3. เทศกาลดอกเบญจมาศโคเอโดะ คาวาโกเอะ

ระยะเวลาถือครอง: 2022/11/01 (วันอังคาร) -2022/11/23 (วันพุธ)

เทศกาลดอกเบญจมาศโคเอโดะ คาวาโกเอะ

วันที่: XNUMX พฤศจิกายน (วันพฤหัสบดี) ถึง XNUMX (วันพุธ/วันหยุดราชการ), XNUMX, XNUMX:XNUMX ถึง XNUMX:XNUMX น.

สถานที่: สถานที่พิเศษวัดคิเทน (1-20-1 Kosenbacho เมืองคาวาโกเอะ)

ค่าธรรมเนียม: ฟรี

* ภาพเป็นเหตุการณ์ในอดีต