ข้อมูลเหตุการณ์ / เหตุการณ์

ระยะเวลาถือครอง: 2022/01/08 (เสาร์)

วันดงริว

ในวันที่ 8 ของทุกเดือน เมื่อมีการจัดงานของ Donryu Shonin จะมีการจัด Nankin Tamasudare, Tsuji Kodan และตลาดนัดในบริเวณนั้น

* เนื้อหาของงานอาจมีการเปลี่ยนแปลง

■ สถานที่: วัด Renkeiji (7-1 Renjakucho, เมือง Kawagoe)

♢ วัดเรนเคจิ HPทิศทางนี้