ข้อมูลเหตุการณ์ / เหตุการณ์

วันที่: 2022/02/08 (อังคาร)

[ยกเลิก] วันดงริว

* 2 กุมภาพันธ์ วัน Donryu ถูกยกเลิกเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของการติดเชื้อ coronavirus ใหม่

ในวันที่ 8 ของทุกเดือน เมื่อมีการจัดงานของ Donryu Shonin จะมีการจัด Nankin Tamasudare, Tsuji Kodan และตลาดนัดในบริเวณนั้น

* เนื้อหาของงานอาจมีการเปลี่ยนแปลง

■ สถานที่: วัด Renkeiji (7-1 Renjakucho, เมือง Kawagoe)

♢ วัดเรนเคจิ HPทิศทางนี้