ศาลเจ้าคาวาโกเอะคุมาโนะ
ข้อมูลสปอต
นาฬิกา

#วัดเร็นเคจิ / บริเวณไทโชโรมัน ยูเมะ-โดริ