อุทยานประวัติศาสตร์ซากปรักหักพังคาวาโกเอะคัง
ข้อมูลสปอต
นาฬิกา

#สายโทบุ (ยกเว้นสถานีคาวาโกเอะและสถานีคาวาโกเอชิ)