โคเอโดะ คุราริ
ข้อมูลสปอต
นาฬิกา

#บริเวณสถานีคาวาโกเอชิ / สถานีคาวาโกเอชิ