ฮอนมารุ โกเต็น
ข้อมูลสปอต
นาฬิกา

#ปราสาทคาวาโกเอะ พระราชวังฮอนมารุ / ศาลเจ้าคาวาโกเอะฮิคาวะ