สนามเด็กเล่นของ NPO (Kawagoe La Scala)
ข้อมูลสปอต
  1. หน้าหลัก
  2. ข้อมูลสปอต
  3. นาฬิกา
  4. สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว
นาฬิกา
สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว

#ทิวทัศน์เมืองคุระ-ซึคุริ / บริเวณระฆังเวลา