อุทยานประวัติศาสตร์ซากปรักหักพังคาวาโกเอะคัง
ข้อมูลสปอต
นาฬิกา
อุทยานธรรมชาติ

#สายโทบุ (ยกเว้นสถานีคาวาโกเอะและสถานีคาวาโกเอชิ)