สวนฮัตสึคาริ
ข้อมูลสปอต
นาฬิกา
อุทยานธรรมชาติ

#ปราสาทคาวาโกเอะ พระราชวังฮอนมารุ / ศาลเจ้าคาวาโกเอะฮิคาวะ