อุทยานประวัติศาสตร์ซากปรักหักพังคาวาโกเอะคัง
ข้อมูลสปอต
  1. หน้าหลัก
  2. ข้อมูลสปอต
  3. นาฬิกา
  4. โบราณสถาน / ประวัติศาสตร์
นาฬิกา
โบราณสถาน / ประวัติศาสตร์

#สายโทบุ (ยกเว้นสถานีคาวาโกเอะและสถานีคาวาโกเอชิ)