ทาร์ตคาวาโกเอะ (Kawagoe-do)
ข้อมูลสปอต
ซื้อ

#วัดเร็นเคจิ / บริเวณไทโชโรมัน ยูเมะ-โดริ