ร้านคาวามุรายะ คาวาโกเอะ
ข้อมูลสปอต
ซื้อ
ของกิน

#ทิวทัศน์เมืองคุระ-ซึคุริ / บริเวณระฆังเวลา