สนามเด็กเล่นของ NPO (Kawagoe La Scala)
ข้อมูลสปอต
ซื้อ
สินค้าเบ็ดเตล็ด

#ทิวทัศน์เมืองคุระ-ซึคุริ / บริเวณระฆังเวลา