นากามินีน
ข้อมูลสปอต
ซื้อ
ขนมหวานชื่อดัง

#ทิวทัศน์เมืองคุระ-ซึคุริ / บริเวณระฆังเวลา