ทาร์ตคาวาโกเอะ (Kawagoe-do)
ข้อมูลสปอต
ซื้อ
ขนมหวานชื่อดัง

#รอบสถานีคาวาโกเอะ