ริวสึกิ
ข้อมูลสปอต
ซื้อ
ขนมหวานชื่อดัง

#ปราสาทคาวาโกเอะ พระราชวังฮอนมารุ / ศาลเจ้าคาวาโกเอะฮิคาวะ