เครื่องปั้นดินเผา ยามาวา
ข้อมูลสปอต
ซื้อ
หัตถกรรมพื้นบ้าน

#ทิวทัศน์เมืองคุระ-ซึคุริ / บริเวณระฆังเวลา