อาซาฮิโกะ โชเท็น
ข้อมูลสปอต
ซื้อ
หัตถกรรมพื้นบ้าน

#วัดเร็นเคจิ / บริเวณไทโชโรมัน ยูเมะ-โดริ