โกฟุกุ คันดะ
ข้อมูลสปอต
ซื้อ
อื่น ๆ

#ทิวทัศน์เมืองคุระ-ซึคุริ / บริเวณระฆังเวลา