เทศกาลโคเอโดะ ยาไตมูระ
ข้อมูลสปอต
ซื้อ
เหล้า

#วัดเร็นเคจิ / บริเวณไทโชโรมัน ยูเมะ-โดริ