มัตสึมุรายะ
ข้อมูลสปอต
อยู่
旅館

#ทิวทัศน์เมืองคุระ-ซึคุริ / บริเวณระฆังเวลา