อุนางิ ซาซาฟุเนะ
ข้อมูลสปอต
กิน

#วัดเร็นเคจิ / บริเวณไทโชโรมัน ยูเมะ-โดริ