ร้าน Washoku Daiku Kawagoe
ข้อมูลสปอต
กิน

#สายโทบุ (ยกเว้นสถานีคาวาโกเอะและสถานีคาวาโกเอชิ)