โคเอโดะ คุราริ
ข้อมูลสปอต
กิน

#บริเวณสถานีคาวาโกเอชิ / สถานีคาวาโกเอชิ