พิพิธภัณฑ์ยาโอโกะ คาวาโกเอะ
ข้อมูลสปอต
กิน

#ปราสาทคาวาโกเอะ พระราชวังฮอนมารุ / ศาลเจ้าคาวาโกเอะฮิคาวะ