เตปัน เลอ โอมุส
ข้อมูลสปอต
กิน
อาหารตะวันตก

#ทิวทัศน์เมืองคุระ-ซึคุริ / บริเวณระฆังเวลา