เบนิโน
ข้อมูลสปอต
กิน
อาหารตะวันตก

#บริเวณสถานีคาวาโกเอชิ / สถานีคาวาโกเอชิ