ตะแกรงเหล็ก โคโลญ
ข้อมูลสปอต
กิน
อาหารตะวันตก

#รอบสถานีคาวาโกเอะ