เกิดที่ร้านอาหารญี่ปุ่นในฮอกไกโด Tonden Kawagoe Fujimi store
ข้อมูลสปอต
กิน
อาหารญี่ปุ่น

#รอบสถานีคาวาโกเอะ