ร้าน Washoku Daiku Kawagoe
ข้อมูลสปอต
กิน
คาเฟ่และขนมหวาน

#สายโทบุ (ยกเว้นสถานีคาวาโกเอะและสถานีคาวาโกเอชิ)