ทาร์ตคาวาโกเอะ (Kawagoe-do)
ข้อมูลสปอต
กิน
คาเฟ่และขนมหวาน

#รอบสถานีคาวาโกเอะ