ฮายาชิยะ
ข้อมูลสปอต
กิน
เมนูปลาไหล

#ทิวทัศน์เมืองคุระ-ซึคุริ / บริเวณระฆังเวลา