อุนางิ ซาซาฟุเนะ
ข้อมูลสปอต
กิน
เมนูปลาไหล

#วัดเร็นเคจิ / บริเวณไทโชโรมัน ยูเมะ-โดริ