ร้าน Washoku Daiku Kawagoe
ข้อมูลสปอต
กิน
เมนูปลาไหล

#สายโทบุ (ยกเว้นสถานีคาวาโกเอะและสถานีคาวาโกเอชิ)