โคเอโดะ คุราริ
ข้อมูลสปอต
กิน
เมนูปลาไหล

#บริเวณสถานีคาวาโกเอชิ / สถานีคาวาโกเอชิ