โคเอโดะ คุราริ
ข้อมูลสปอต
ประสบการณ์

#มาตรฐาน / รอยัลโร้ด