โคะเอโดะ-คาวาโกเอะ

ภาพถ่าย

พิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์เมืองคาวาโกเอะ

ที่อยู่:
1-20-1 โคเซมบามาจิ, เมืองคาวาโกเอะ, จังหวัดไซตามะ
โทรศัพท์:
+81-49-222-5399
เวลาเปิดให้บริการ :
9:00 - 17:00 ( อนุญาตให้เข้าจนถึง 16:30 )
ค่าผ่านประตู:
ผู้ใหญ่ 200 เยน, นักเรียน (มัธยมปลาย, นักศึกษา) 100 เยน, เด็กต่ำกว่ามัธยมปลาย ฟรี
วันหยุด:
ทุกวันจันทร์ (ยกเว้นวันจันทร์ที่ต่อจากวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือเทศกาลคาวาโกเอะ) วันที่ต่อจากวันหยุดนักขัตฤกษ์ (ยกเว้นวันเสาร์และวันอาทิตย์) 28 ธันวาคม - 4 มกราคม
เว็บไซต์ :
http://museum.city.kawagoe.saitama.jp/
สุขาสำหรับผู้ทุพพลภาพ

พิพิธภัณฑ์ศิลปะเมืองคาวาโกเอะ

ที่อยู่:
2-30-1 คุรุวะ-มาจิ, เมืองคาวาโกเอะ, จังหวัดไซตามะ
โทรศัพท์:
+81-49-228-8080
เวลาเปิดให้บริการ :
9:00 - 17:00 (อนุญาตให้เข้าจนถึง 16:30)
ค่าผ่านประตู:
ส่วนจัดแสดงถาวร: ผู้ใหญ่ 200 เยน, นักเรียน (มัธยมปลาย, นักศึกษา) 100 เยน, เด็กต่ำกว่ามัธยมปลาย ฟรี ส่วนจัดแสดงพิเศษ : ค่าบริการเพิ่มเติม
วันหยุด:
เหมือนกับพิพิธภัณฑ์เมืองคาวาโกเอะ
เว็บไซต์ :
https://www.city.kawagoe.saitama.jp/artmuseum/
สุขาสำหรับผู้ทุพพลภาพ ห้องพยาบาล

พิพิธภัณฑ์เทศกาลคาวาโกเอะ

ที่อยู่:
2-1-10 โมโตะมาจิ, เมืองคาวาโกเอะ, จังหวัดไซตามะ
โทรศัพท์:
+81-49-225-2727
เวลาเปิดให้บริการ :
เมษายน - กันยายน 9:30 - 18:30 ( อนุญาตให้เข้าจนถึง 18:00 )
ตุลาคม-มีนาคม 9:30 - 17:30 ( อนุญาตให้เข้าจนถึง 17:00 )
ค่าผ่านประตู:
บุคคลทั่วไป 300 เยน, นักเรียน (ประถม/มัธยมต้น) 100 เยน
วันหยุด:
พุธที่ 2 และ 4 (ในกรณีที่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะเป็นวันถัดไป) 29 ธันวาคม - 1 มกราคม
เว็บไซต์ :
http://kawagoematsuri.jp/matsurimuseum/
สุขาสำหรับผู้ทุพพลภาพ

พิพิธภัณฑ์คุราซึคุริ (สถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิม)

ที่อยู่:
7-9 ไซไว-โจ, เมืองคาวาโกเอะ, จังหวัดไซตามะ
โทรศัพท์:
+81-49-225-4287
เวลาเปิดให้บริการ :
9:00 - 17:00 อนุญาตให้เข้าจนถึง 16:30) ค่าผ่านประตู: ผู้ใหญ่ 100 เยน, นักเรียน (มัธยมปลาย, นักศึกษา) 50 เยน, เด็กต่ำกว่ามัธยมปลาย ฟรี
ค่าผ่านประตู:
ค่าผ่านประตู: ผู้ใหญ่ 100 เยน, นักเรียน (มัธยมปลาย, นักศึกษา) 50 เยน, เด็กต่ำกว่ามัธยมปลาย ฟรี
วันหยุด:
เหมือนกับพิพิธภัณฑ์เมืองคาวาโกเอะ
สุขาสำหรับผู้ทุพพลภาพ

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านฮัตโตริ

ที่อยู่:
6-8 ไซไว-โจ, เมืองคาวาโกเอะ, จังหวัดไซตามะ
โทรศัพท์:
+81-49-222-0337
เวลาเปิดให้บริการ :
ตั้งแต่ 10:30 - 16:00 (อนุญาตให้เข้าจนถึง 16:00)
ค่าผ่านประตู:
ฟรี
วันหยุด:
วันจันทร์ / ทุกวันจันทร์

พิพิธภัณฑ์ย้อนยุคชิวอุนเทอิ

ที่อยู่:
1-7-3 นิชิโกะเซนบะ-มาจิ, เมืองคาวาโกเอะ, จังหวัดไซตามะ
โทรศัพท์:
+81-49-222-1311
เวลาเปิดให้บริการ :
10:00 - 17:00
ค่าผ่านประตู:
ฟรี
วันหยุด:
ทุกวันพุธ

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์คาวาโกเอะ

ที่อยู่:
11-8 คุโบะ-มาจิ, เมืองคาวาโกเอะ, จังหวัดไซตามะ
โทรศัพท์:
+81-49-226-0766
เวลาเปิดให้บริการ :
10:00 - 17:00
ค่าผ่านประตู:
ผู้ใหญ่ 500 เยน, นักเรียน (มัธยมต้น/ประถม) 300 เยน
วันหยุด:
ไม่มี
เว็บไซต์ :
http://www.kawagoe-rekishi.com/

พิพิธภัณฑ์ศิลปะรันซัน

ที่อยู่:
2-2-1 โมโตะมาจิ, เมืองคาวาโกเอะ, จังหวัดไซตามะ
โทรศัพท์:
+81-49-223-7688
เวลาเปิดให้บริการ :
มีนาคม - พฤศจิกายน 10:00 - 17:00
(อนุญาตให้เข้าจนถึง 16:30)
ธันวาคม - กุมภาพันธ์ 10:00 - 16:30
(อนุญาตให้เข้าจนถึง 16:00)
ค่าผ่านประตู:
บุคคลทั่วไป 500 เยน, นักเรียน (มัธยมปลาย, นักศึกษา) 300 เยน
นักเรียน (ประถม, มัธยมต้น) 200 เยน
วันหยุด:
ไม่มี
เว็บไซต์ :
http://www.ranzan-mus.jp/en/index.html

※ค่าเข้าอาจมีการเปลี่ยนแปลง (สำหรับค่าเข้าแบบเป็นกลุ่ม โปรดสอบถามแยกต่างหาก)

▲กลับสู่ด้านบน

ภาพเมืองคาวาโกเอะ