โคะเอโดะ-คาวาโกเอะ

ภาพถ่าย

สถานที่ท่องเที่ยว

เขตคุราซึคุริ (สถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิม) และโทคิ-โนะ-คาเนะ (หอระฆังบอกเวลา) ของคุราซึคุริ ฯลฯ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแนะนำที่เราอยากให้มาชมหากคุณมาที่โคะเอโดะ คาวาโกเอะ

ภาพถ่าย

ไฮไลต์

ภาพถ่าย

คาวาโกเอะภาคภูมิใจในสถานที่ต่างๆ ที่ได้รับความนิยม เช่น สิ่งก่อสร้างสำคัญๆ และจิชา (Jisha) ซึ่งได้รับการกำหนดให้เป็นสมบัติทางวัฒนธรรม

สถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์

ภาพถ่าย

เราขอแนะนำพื้นที่มีความเกี่ยวข้องกับตระกูลโทะกุงะวะ, ศาลเจ้าที่มีความเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ และถนนย้อนยุคที่จะทำให้คุณรู้สึกเหมือนได้ย้อนกลับไปในอดีต

▲กลับสู่ด้านบน

ภาพเมืองคาวาโกเอะ