โคะเอโดะ-คาวาโกเอะ

ภาพถ่าย

ที่พัก

โรงแรมขนาดเล็ก

ซะกุมะ เรียวกัง

ที่อยู่:
2chome,5-4 มัทสึเอะ-โช, เมืองคาวาโกเอะ, จังหวัดไซตามะ
โทรศัพท์:
+81-49-224-0012
จำนวนห้อง:
22 ห้อง

>แผนที่ D-3

มัทสุมุระ-ยะ

ที่อยู่:
1-1-11 โมโตะมาจิ, เมืองคาวาโกเอะ, จังหวัดไซตามะ
โทรศัพท์:
+81-49-222-0107
จำนวนห้อง:
14 ห้อง

>แผนที่ C-6

คาวาตาเกะ เรียวกัง

ที่อยู่:
2chome,21-3 นาคาฮาระ*มาจิ, เมืองคาวาโกเอะ, จังหวัดไซตามะ
โทรศัพท์:
+81-49-222-1664
จำนวนห้อง:
16 ห้อง

>แผนที่ C-6

โรงแรม

คาวาโกเอะ โทบุ โฮเทล

ที่อยู่:
29-1 วากิตะ-มาจิ, เมืองคาวาโกเอะ, จังหวัดไซตามะ
โทรศัพท์:
+81-49-225-0111
จำนวนห้อง:
103 ห้อง

>แผนที่ C-7

คาวาโกเอะ ไดอิจิ โฮเทล

ที่อยู่:
7-34 สุกาวาระ-โช, เมืองคาวาโกเอะ, จังหวัดไซตามะ
โทรศัพท์:
+81-49-226-3711
จำนวนห้อง:
154 ห้อง
เว็บไซต์
http://www.kawagoe-dai1.com/old/English/

>แผนที่ D-8

คาวาโกเอะ พริ้นซ์ โฮเทล

ที่อยู่:
1-22 ชินโตมิ-โช, คาวาโกเอะ-ชิ, ไซตามะ
โทรศัพท์:
+81-49-227-1111
จำนวนห้อง:
110 ห้อง
เว็บไซต์
http://www.princehotels.com/en/kawagoe/

>MAP C-6

น้ำพุร้อนคาวาโกเอะ, ยูยูแลนด์, โฮเทล ซังโกะ

ที่อยู่:
1-9-1 ชินโตมิ-โช, เมืองคาวาโกเอะ, จังหวัดไซตามะ
โทรศัพท์:
+81-49-224-2121
จำนวนห้อง:
75 ห้อง

>แผนที่ D-5

เอสปัวร์ อิซะนุมา

ที่อยู่:
667-2, เมืองคาวาโกเอะ, จังหวัดไซตามะ
โทรศัพท์:
+81-49-224-3210
จำนวนห้อง:
13 ห้อง

▲กลับสู่ด้านบน

ภาพเมืองคาวาโกเอะ